Business Website

เป้าหมายของเราคือ เว็บไซต์ที่เราพัฒนาให้กับลูกค้าจะต้องสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้ามากกว่ามูลค่าของเว็บไซต์อย่างน้อย 2 เท่า นั่นจึงจะเรียกว่าเว็บไซต์ธุรกิจ

E-commerce Website

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือ เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ สร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายชัดเจน นั่นคือ มีระบบจัดการที่ง่ายและรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าสามารถขายสินค้าได้ภายใน 24 ชม. และ สามารถทำ SEO ได้ง่าย ติดอันดับในหน้าแรกของ Google  จากประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้ลูกค้า ทำให้เรารู้ว่า ทำอย่างไรเว็บไซต์ถึงจะขายได้